ROUTERY

C2811-VSEC-SRST/K9

2811 VSEC Bundle w/PVDM2-16,FL-SRST-36,Adv IP Serv,64F/256D

refabrykowany
Netto: 2 099,00 zł
brutto: 2 581,77 zł

C2821-VSEC/K9

2821 Voice Security Bundle,PVDM2-32,Adv IP Serv,64F/256D

refabrykowany
Netto: 1 899,00 zł
brutto: 2 335,77 zł

C2821-VSEC-CCME/K9

Router Cisco 2821 VSEC Bundle w/PVDM2-32,FL-CCME-48,Adv IP Serv,64F/256D

refabrykowany
Netto: 2 299,00 zł
brutto: 2 827,77 zł

C2821-VSEC-SRST/K9

2821 VSEC Bundle w/PVDM2-32,FL-SRST-48,Adv IP Serv,64F/256D

refabrykowany
Netto: 2 299,00 zł
brutto: 2 827,77 zł

C2851-VSEC/K9

2851 Voice Security Bundle,PVDM2-48,Adv IP Serv,64F/256D

refabrykowany
Netto: 2 599,00 zł
brutto: 3 196,77 zł

C2851-VSEC-CCME/K9

2851 VSEC Bundle w/PVDM2-48,FL-CCME-96,Adv IP Serv,64F/256D

refabrykowany
Netto: 2 899,00 zł
brutto: 3 565,77 zł

C2851-VSEC-SRST/K9

2851 VSEC Bundle w/PVDM2-48,FL-SRST-96,Adv IP Serv,64F/256D

refabrykowany
Netto: 2 899,00 zł
brutto: 3 565,77 zł

C2901-CME-SRST/K9

Router Cisco 2901 Voice Bundle, PVDM3-16, FL-CME-SRST-25, UC License PAK

refabrykowany
Netto: 2 900,00 zł
brutto: 3 567,00 zł

C2901-VSEC/K9

ISR G2 Router, Security Bundle w/Voice (PVDM3-16)

refabrykowany
Netto: 2 100,00 zł
brutto: 2 583,00 zł

C2901-VSEC-CUBE/K9

C2901 VSEC CUBE Bundle, PVDM3-16, UC SEC Lic, FL-CUBEE-25

refabrykowany
Netto: 4 400,00 zł
brutto: 5 412,00 zł
 • Adobe
 • Cisco
 • Dell
 • Eset
 • Extreme
 • FSP
 • HP
 • Insert
 • Juniper
 • Microsoft
 • Novitus
 • Sumitomo
 • Symantec
 • Zkteco