Materiały instruktażowe programu spedycyjnego Hermes GT cz.2

Wprowadzanie faktury od przewoźnika (wiele tras)

 

Rozliczanie należności i zobowiązań

 

Kompensowanie należności z zobowiązaniami

 

Wystawianie faktury nieziązanej z transportem

 

Wystawianie noty obciążeniowej dla klienta

 

Wystawianie noty uznaniowej do noty obciążeniowej

 

Dodawanie należności i zobowiązań niezwiązanych

 

Dodawanie kosztów i generowanie analizy zysków i strat

Залиште ваш коментар