⋅ 4300

ISR4321/K9

Router Cisco ISR 4321 (2 GE, 2 NIM, 4G Flash, 4G DRAM, IPB) 50 Mbps

refabrykowany
Netto: 2 189,00 zł
brutto: 2 692,47 zł

ISR4321-AX/K9

Router Cisco ISR 4321 (2GE, 2NIM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB, SEC, DATA)

refabrykowany
Netto: 3 599,00 zł
brutto: 4 426,77 zł

ISR4321-AXV/K9

Router Cisco ISR 4321 (2GE, 2NIM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB, SEC, DATA, UC)

refabrykowany
Netto: 4 899,00 zł
brutto: 6 025,77 zł

ISR4321-SEC/K9

Router Cisco ISR 4321 (2GE, 2NIM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB, SEC)

refabrykowany
Netto: 3 099,00 zł
brutto: 3 811,77 zł

ISR4321-V/K9

Router Cisco ISR 4321 (2GE, 2NIM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB, UC)

refabrykowany
Netto: 3 359,00 zł
brutto: 4 131,57 zł

ISR4321-VSEC/K9

Router Cisco ISR 4321 (2GE, 2NIM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB, SEC, UC)

refabrykowany
Netto: 4 399,00 zł
brutto: 5 410,77 zł

ISR4331/K9

Router Cisco ISR 4331 (3GE, 2NIM, 1SM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB)

refabrykowany
Netto: 3 239,00 zł
brutto: 3 983,97 zł

ISR4331-AX/K9

Router Cisco ISR 4331 (3GE, 2NIM, 1SM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB, SEC, DATA)

refabrykowany
Netto: 4 399,00 zł
brutto: 5 410,77 zł

ISR4331-AXV/K9

Router Cisco ISR 4331 (3GE, 2NIM, 1SM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB, SEC, DATA, PVDM4-32)

refabrykowany
Netto: 5 199,00 zł
brutto: 6 394,77 zł

ISR4331-SEC/K9

Router Cisco ISR 4331 (3GE, 2NIM, 1SM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB, SEC)

refabrykowany
Netto: 5 199,00 zł
brutto: 6 394,77 zł
 • Adobe
 • Cisco
 • Dell
 • Eset
 • Extreme
 • FSP
 • HP
 • Insert
 • Juniper
 • Microsoft
 • Novitus
 • Sumitomo
 • Symantec
 • Zkteco