SIEĆ SKLEPÓW

KC-Menadżer

Oprogramowanie KC-Menadżer pozwala w prosty sposób ewidencjonować sklepy, gromadzić i analizować dane napływające z sieci sklepów a także centralnie sterować kartoteką towarów.

новий
Ціна: 10 000,00 zł

Konsola Kupca

Wykazy centralne pozwalają na szybkie porównanie aktualnych cen, ilości, flag towarów na poszczególnych sklepach.

новий
Ціна: 4 500,00 zł