99
 

DETEKTORY RENTGENOWSKIE

ZK-5030A ZKTeco

Detektor rentgenowski, skaner x-ray ZK-5030A.

nowy / refabrykowany
Złóż zapytanie

ZK-6550 ZKTeco

Detektor rentgenowski, skaner x-ray ZK-6550.

nowy / refabrykowany
Złóż zapytanie

ZKX5030C ZKTeco

Detektor rentgenowski, skaner x-ray ZKX5030C.

nowy / refabrykowany
Złóż zapytanie